Romanerne

Mærkedage

Af Jens Smærup Sørensen
2007

Stem på romanen

Køb romanen i

Modtager af De Gyldne Laurbær 2007, DR Romanprisen 2008 og Weekendavisens litteraturpris 2008, samt nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris og Danske Banks Litteraturpris 2007.

Der er mærkedage, der skal fejres - en konfirmation i 1934, et sølvbryllup i 1967 og en tresårsdag i 2003. Det sker i Staun Forsamlingshus, så længe det er der, og så - da alt andet også er forandret - på et stort hotel. Gennem festerne følger vi de to familier på Bisgaard og Kristiansminde, men også mange af deres gæster, der for det meste er lige så ihærdigt optaget af at tilpasse sig skiftende tider og skikke som af at følge deres helt egne længsler.

Den gamle Søren Godiksen må se alt hvad han har troet på blive til ingenting. Sønnerne og døtrene på de to gårde søger hver på sin måde at indrette deres liv i en ny tid, hvor meget lidt er givet på forhånd: adoptivbarnet Axel kommer til at overtage det meste af landsbyen; de vilde "tøser" Emma og Mary finder udveje fra de tidligere så fastlagte men nu ganske meningsløse kvinderoller; deres lillebror Peder og hans elskede kusine Ellen kommer til at optræde på den store verdens scene, som krigshelt og som FN-ansat.

Og næste generation igen har helt indlevet sig i nutidens forbrugersamfund. Men arbejder måske også, som akademikeren Søren Lundbæk, på at forstå alle de voldsomme forandringer op gennem det 20. århundrede.

Mærkedage er en både tragisk og lattermild fortælling om den gamle bondekulturs endelige opløsning i den moderne verden.

Artikler fra Morgenavisen Jyllands-Posten

Hjemme hos Danmark
Provinsens yderste hjørner kommer til live i nutidens danske litteratur. Og den store interesse for det biografiske sætter også sit stærke præg.

15-05-2008

Med blik for Danmarks forandring
Boghandlernes Gyldne Laurbær til Jens Smærup Sørensen er en hæder til slægtsromanen "Mærkedage". Men ligner også en anerkendelse af hele det fintmærkende og dybtborende forfatterskab.

23-01-2008

Så begyndte de at snakke
Roman: Få forfattere i ny dansk litteratur skildrer fåmælte stemmer og steder lige så fintmærkende som Jens Smærup Sørensen. Hans første store roman efter over 10 års pause.

29-03-2007

Bondesamfundets skelsættende opløsning
Interview: Jens Smærup Sørensen lader handlingen i sin nye, store roman foregå i fødebyen Staun i Himmerland.

27-03-2007

Begrundelser for valg af denne roman

Hanne Ørgaard
13-01-2009 kl. 10:45

Som tidligere jyde som jeg romanen beskriver min familie og den historie. Dejligt at læse en "rigtig" roman som er underholdende og spændende og tage en time out fra krimi genren

Line Sandahl
12-01-2009 kl. 23:18

Enestående skildring af udviklingen på landet. Det er på alle måder troværdigt og ægte, og da jeg er født på en gård og er årgang 47, har det været den største læseoplevelse i mange år. Jeg har læst den tre gange - og det er sjældent, at en bog har den kvalitet og betydning for læseren.

Eva Heide Mortensen
12-01-2009 kl. 19:50

Her får vi fortællingen om hvad vi kom af, hvad vi mistede og hvordan vi forvaltede arven.

Karen Knudsen
12-01-2009 kl. 19:15

Den suverænt bedste bog jeg har læst i mange år. En fantastisk fortælling om - som der står på bagsiden - "den gamle bondekulturs endelige opløsning i den moderne verden". Alle danskere er vel rundet af den bondelultur, når man går et par generationer tilbage. For mit vedkommende er det ikke nødvendigt at gå længere tilbage end til min egen forældregeneration - de var bønder fra en kant. Og hvor kan jeg dog kende alle de gamle fastre og onkler og deres indbyrdes skærmydsler og festerne i forsamlingshusene med kogekonen og ikke mindst bedstefar - min var født i 1884 dvs. ca. jævnaldrende med Søren Godiksen. En suveræn generationshistorie !!!!

aksel philipsen. stenderup 37. 6400 sønderborg.
12-01-2009 kl. 16:55

En god fortælling om gammeldags bondekultur i rellation til nutiden.

Ole Hvas
12-01-2009 kl. 12:53

Smærup har skrevet en lang række fantastiske bøger de sidste 25 år og burde have været i fkus fo lang tid siden. Han og Bent Vinn er måske vore størte prosaister.

Birthe Krag
12-01-2009 kl. 10:04

Den er bare god

Erik Steen Kristensen
11-01-2009 kl. 19:08

Mærkedage er en god beskrivelse af den bondekultur som har betydet og stadig betyder meget for mange mennesker i det danske samfund. Beskrivelsen af bondekulturen og dens opløsning er særdeles godt og levende formidlet gennen den måde Jens S.S. disponeret og opbygget bogen. Mærkedag er samtidig en god og spændende fortælling om mange forskellige meneskers liv og levned.

anni randorf
11-01-2009 kl. 15:14

Jeg synes det er et flot komponeret værk.Samfundsudviklingen præcist beskrevet gennem et stort persongalleri. Flot sprog. Læs 1. side og jeg er der, hvor forfatteren vil have mig hen.

Kirsten Bang Larsen
11-01-2009 kl. 11:35

Romanen giver et rigtig godt tidsbillede. Romanen er skrevet i et rigtig godt sprog.

Birthe Binderup
10-01-2009 kl. 22:19

I Mærkedage beskriver Jens Smærup Sørensen meget realistisk afskeden med landbokulturen og dermed opløsningen af den stærke slægtsfølelse.

Bente Koudal Sørensen
10-01-2009 kl. 13:28

Bogen skaber så mange billeder, at det næsten føles som, man selv har været med.

albert welinder
08-01-2009 kl. 14:53

Velflydende, spændende historie om samfundsudviklingen, ud fra det land, som så mange af os har haft berøring med.

Bodil Nissen Jensen
08-01-2009 kl. 13:21

Det kunne have været fra min egen opvækstegn, hvor det meste er forandret. I min landsby er der næsten ikke flere forretninger tilbage, hvor der i min barndom var et blomstrende handelsliv. Men med storcentrenes komme, kunne de lokale handlende ikke leve af, hvad landsbyens beboere havde glemt at købe billigt i fx Bilka (mon de huskede at lægge benzinen til?). Hvis min far havde levet så længe, ville han nok have følt sig som Søren Godiksen, bare set fra en handlendes synspunkt (min far var viktualiehandler).

Kristian Nystrøm Madsen
08-01-2009 kl. 02:40

Jeg havde helst stemt på Jens Smærups fineste værk - Katastrofe - der er litteraturens fornemmeste portræt af 70er-generationen, der på så mange afgørende måder har haft en dybt negativ indflydelse på samfundsudvilingen. Men "Mærkedage" er et næsten lige så prægnant værk, som jeg gerne giver min stemme på. Alene den fint følte fornemmelse for det danske (jydske!!) sprogs på engang præcise og mangetydige nuancer er en læseroplevelse ud over det vanlige.

Lise-Lotte Degn
07-01-2009 kl. 22:04

Det pirrede mig meget med de mange spring i tid, og så kom man lige så stille ind under huden på hele persongalleriet. Det var nogle herlige timer med et pragtfuldt sprog.

Lars Skovhus
06-01-2009 kl. 18:17

"Mærkedage" giver et fantastisk billede af en landmandsfamilen i Nordjylland over 3 generationer.

Hella Michelsen
06-01-2009 kl. 12:18

Giver godt indtryk af hele kulturen omkring livet på landet og hvilke ændringer der er sket.

Vera Jensen
04-01-2009 kl. 23:20

Romanen skildre samfundets udvikling fra bondesamfund til industrisamfund til informations- og vidensamfund. Temaer som, ægteskab, familien, normer - normbrud, fortielser, naboskab kan man godt nikke genkendede til, fra det virkelige liv (ens egen liv). det gør romanen levende og nærværende. F.eks Orla og Emmas ægteskab, hvor en illegal abort under krigen, der bliver det smertelige for ægteskabet, det bliver aldrig nævnt med et eneste ord. I stedet for væver ægtefællerne sig ind i forstillingerne om sig selv og hinanden, som så blokerer for enhver mulig forløsning. Bl.a derfor stemmer jeg på "Mærkedage"

Kirsten Thagaard
04-01-2009 kl. 17:25

Læsning af Mærkedage var en stor litterær oplevelse. Forfatteren fortæller med en næsten Herman Bangsk fortællestil - med fine antydninger. men dog så genkendeligt!

Lene Nielsen
02-01-2009 kl. 00:14

Vor tids danske roman, må handle om et genkendeligt Danmark over en længere tidsperiode, og det gør Mærkedage

ida kjeldsen
29-12-2008 kl. 16:15

En velskrevet , både udfordrende og undeholdende roman om et emne, der er et af vor tids vigtigste: den enorme samfunds- og bevidsthedsændring, der skete igennem det 20. årh. ved overgangen fra bondesamfundet til stordriften og til det opløste. byprægede, moderne samfund, hvor værdierne må defineres på ny. Romanen rummer stof til adskillige film og teaterstykker med de mange festlige scener og dialoger.

Anne Lise Kirkegaard
29-12-2008 kl. 11:43

MÆRKEDAGE omfatter MIN historie, MIN tid og giver nye dimensioner til både min selvopfattelse og min historieforståelse. Sproget er en "lise" for sindet, og JSS fremstiller sine personer, så jeg synes, jeg kender dem - OG sine miljøer, så de lige så godt kunne ha´ været en del af mit personlige livsforløb. En bog, jeg helt bestemt vender tilbage til flere gange.

Anders Holm Nielsen
28-12-2008 kl. 13:53

Smerups roman giver dens læsere et uvurderligt indblik i et stykke danmarkshistorie, der ikke før er beskrevet. Sæder, skikke og jydske dialekter fra en ikke så fjern fortid står og falder indenfor rammen af tre generationers mærkedage. Hullerne i romanen overlades det trygt til læserne selv at udfylde, en sjælden litterær kvalitet, der giver læseren retten til selv at tolke og fortolke dybden i værket.

Hans Jørgen Hansen
28-12-2008 kl. 12:27

Beskriver samfundsudviklingen i vor tid (1934-2003) gennem en sjov og tragisk fortælling fra Himmerland, og rammer samtidig med sine personer de himmerlandske typer og deres sindelag. Fortællingen gør brug af hændelser, som optræder i almindelige menneskers liv, men som på grund af komposition og indlevelse bliver både spændende og sjov. Desværre vil den være for "svær" for Københavnerne, somvil stemme på andre romaner, så derfor min stemme.

Anders Christian Sivebæk
26-12-2008 kl. 21:49

En fremragende, nærest postmoderne fragmenteret roman om den danske landsby igennem forskellige generationer - nedslaget ved de 3 familiebegivenheder er genialt tænkt, og en situation som vi alle kender. Vi læste bogen på bibliotearstudiet på 4. semester i Aalborg.

Anders Østergaard
25-12-2008 kl. 22:00

Romanen rummer - foruden et troværdigt himmerlandsk persongalleri - fortællingen om landbrugets forfald og dermed kimen til den efterfølgende uafsluttede socialhistorie, hvis karaktertræk i det små og i det store fortsat savner en fortæller! Endelig er det eringdringsguf at læse romanen af en 49´ner!

Tage Franck
23-12-2008 kl. 16:32

Jeg synes, at Smærup Sørensen meget flot har beskrevet udviklingen i Danmark fra vi var et udpræget landbrugsland og frem til det noget mere komplicerede samfund, som vi kender i dag. Især er beskrivelsen af de stærke personligheder, sognekongerne, fint ramt - en type, som vi ikke længere træffer i så rendyrket en form !

Else Vestergaard
22-12-2008 kl. 18:59

Fordi den på fremragende vis fortæller om det Danmark, som blev afviklet, mens jeg har levet.

Palle Jespersen
16-12-2008 kl. 23:16

Fantastisk gennemgang og samspillet i et miljø, jeg kender/kendte så godt.

Lis Jacobsen
16-12-2008 kl. 21:39

Fantastisk beskrivelse af tidsånd, udvikling og steder - man er ligesom tilstede i tiden og stederne når man læser.

Hanne Ankerstjerne Aavang
16-12-2008 kl. 13:37

Det er befriende at læse om "rigtige" mennesker i provinsen - hvor en del af os danskere bor - uden latterliggørelse. Vi er nemlig lige så forskellige som storbybeboerne, af hvilke der unægteligt også er mange arter såvel som afarter. Bogen er uhyre velskrevet og en fantastisk skildring af "det nære samfunds" ud- eller snarere afvikling. Nu glæder jeg mig til en efterfølger/ny bog om de værdier, der trods alle centraliseringsreformerne stædigt overlever i provinsen. Jeg burde selvfølgelig skrive den selv, men: man skal ikke opsøge nederlagene her i livet.

Pia Poulsen
16-12-2008 kl. 08:23

bogen beskriver en familie på godt og ondt. Samtidig med den dybe alvor beskrives familiemedlemmerne med varm humor.

Lars Christensen
15-12-2008 kl. 19:21

Fornem idé at skildre udvklingen land/by gennem familiefester. Og samtidig særdeles god slægtshistorie

Knud Frisenborg Marker
15-12-2008 kl. 15:18

Fremragende belysning og beskrivelse af vekselvirkningen mellem de ydre materielle kår, som samfundsudviklingen medfører, og de kulturelle og personlige ændringer, dette medfører for de forskellige generationer.

Christa Bugge
15-12-2008 kl. 14:13

den giver et tilbageblik på samfundet, man næsten havde glemt. På en nærværende og rolig måde der passer til den tid den beskriver.

Marianne Hesselholt
15-12-2008 kl. 13:31

Den er et litteraert mestervaerk. Hele tiden har man en fornemmelse af en souveraen beherskelse af det poetiske, smukke sprog, som droemme og store litteraere vaerker er gjort af. Ikke et overfloedigt ord - og alle ord rammer plet. Som samtidsskildring er den desuden perfekt, saa stil og indhold indgaar i et enestaende fint samspil.

Søren Wilhelmsen
14-12-2008 kl. 22:09

Mærkedage er en livsbekræftende fortælling, om tilværelsen på landet i overgangen mellem bondekulturen og industrisamfundet. Bogen beskriver de type, vi der er vokset op i den kultur, har mødt i familien og til familiefester. Vi har nok lige glemt dem lige indtil Jens beskriver dem og de fester og daglige liv, de var en del af. Derfor skal Mærkedage have min stemme :-)

Ulla Jakobsen
14-12-2008 kl. 11:48

Den rummer stemninger, der vækker erindinger og genkalder følelser, som er vedkommende;

Søren Buggeskov
13-12-2008 kl. 18:15

Bogen er en glimrende beskrivelse af det gamle bondesamfunds undergang - ikke mindst på det memtale område, bekrevet som en episk generationsroman.

Hanne Jacobsen
12-12-2008 kl. 17:59

Smærup Sørensens store roman "Mærkedage" taler for sig selv, så det behøver absolut ingen begrundelser.

Sigrid Kjøller
11-12-2008 kl. 23:16

Giver et billede af svundne dage, skrevet i et sprog, så at man ser det som en film...

Jesper Larsen
11-12-2008 kl. 21:56

Fantastisk beskrivelse af en samfundsudvikling fra landbosamfund til informationssamfund - over en ganske kort periode. Jeg kunne sagtens genkende miljøerne og personerne fra mit eget liv

Karen Haugstrup
09-12-2008 kl. 20:34

Jens Smærup Sørensen er en sprogmester og formidabel miljøskildrer, der med ganske få ord får skabt billeder, som læseren selv bliver en del af. - Og så må man til at tænke sig om en ekstra gang.

Ejlif Bertelsen
07-12-2008 kl. 22:06

Jeg synes det er en dejlig roman om det stille miljø på landet

Grethe Fuglbjerg
03-12-2008 kl. 17:10

Det var jo sådan, der var, dengang i min barndom, derude i de små landsbyer. Bogen er meget velskrevet og fuld af humor.

Annegrethe kristiansen
02-12-2008 kl. 10:41

Bogen giver et fantastisk godt billede af den gamle landbrugskulturs exit.

Lene Vestergaard
02-12-2008 kl. 09:18

Mærkedage er ganske enkelt en af mine bedste læseoplevelser længe. Flot sprog. Intelligente og rørende beskrivelser af bogens forskellige karakterer, der står lyslevende for mig. Historiens omdrejningspunkt, fra bondekultur til moderne forbrugssamfund, er et oplagt emne at tage under kærlig behandling, fordi det berører os alle, og når det gøres så indsigtsfuldt og begavet som JSS, jamen så kan man da kun klappe ad manden.

Henrik Brøndum Haastrup
02-12-2008 kl. 09:08

Ekvilibristisk alvidende fortællerkonstruktion...overlegen indsigt i tidens, værens og samfundets flux

Lars Bisgaard
01-12-2008 kl. 12:52

Smukt sprog. En meget nærværende historie, der fortæller om livet. Det "stille og rolige" liv, der rummer så mange nuancer. Livets store udfordringer behandles uden der flyder blod, for at understrege, at livet rummer en begyndelse og en afslutning. Mærkedage giver god anledning til at reflektere over dagligdagen - og livet. En god bog som jeg varmt kan anbefale.

Morten Skeldal
01-12-2008 kl. 09:48

Jeg vil gerne stemme på Submarino, men det må jeg åbenbart ikke...

Peder Langergaard
29-11-2008 kl. 11:30

Realistisk fortælling om livet i et lille samfund for nogle årtier siden og op til dagens Danmark - personskildringen fremragende

Karen Krarup
26-11-2008 kl. 08:26

Bogen ramte mig! For selv om jeg ikke er rigtig gammel, har jeg alligevel mærket vandringen fra land til by på egen krop - og synes jeg kender menneskene, der lever i romanen, fra mit egen baggrund og nutid.

Johan Frederiksen
25-11-2008 kl. 11:00

Jeg har endnu ikke læst en roman, der så klart lader mig opleve min egen tid. Smærup har formået at sætte ord på udviklingen på landet og "bonde- og landsbykulturen" - en kultur, der nu er borte og afløst af "ingenting". "Jamen, det er jo sådan det var/er", hører jeg mig selv sige. Min vurdering er muligvis farvet af, at jeg selv er født og opvokset på landet, og at jeg kender landsbyen Staun. I øvrigt jævnaldrende med forfatteren.

Oluf Bang Jensen
21-11-2008 kl. 15:10

Hurra, en forfatter, der tør skrive en langsom og eftertænksom roman om en verden, der nu er forsvundet.

Ester Kjær
20-11-2008 kl. 19:26

En fantastisk beskrivelse af et samfund i forandring. Samtidig er personerne vedkommende og ægte, og handlingen er spændende.

Mads Fastergaard
20-11-2008 kl. 08:01

Det er en rigtig god beskrivelse af udviklingen i et landsbysamfund.

Lis Poulsen
19-11-2008 kl. 22:05

Grunden, til at jeg har valgt Mærkedage, er, at den ikke kun beskriver tiden her og nu, men også beskriver " det", vi er kommet af. Den giver en fin baggrund for at forstå udviklingen i samfundet samt udvuklingen i de beskrevne familier.

elisabeth Møller
19-11-2008 kl. 11:47

velkomponeret, fin tidsbeskrivelse,

Anne-Mette Skov
18-11-2008 kl. 16:06

Det var ikke nemt! Mens jeg bladrer listen igennem, husker jeg hver gang jeg har læst en bog og tænkt og sagt, at det var den bedste bog, jeg nogensinde har læst. Men jeg valgte "Mærkedage", fordi den var spændende som en krimi: personer introduceres, forlades igen og til sidst er hele puslespillet lagt og du har den røde tråd mellem personerne og fra fortid til nutid. Fordi sproget var så smukt, at man fik lyst til at læse højt. Fordi der var så mange billeder, at det var som at se en film - burde faktisk filmatiseres. Og fordi den fortæller danskernes historie fra landbrugssamfund til nu.

Suzanne Wøldike Nielsen
18-11-2008 kl. 15:56

Giver et godt Danmarksbillede set ud fra landbrugets udvikling. Spændende sprogligt og kompositorisk

Bent Dupont
18-11-2008 kl. 15:48

Jens Smærup Sørensen har med denne roman befæstet sit anmelderomdømme som en særdeles spændende og krævende forfatter - samtidig med at han nu har turdet være mere "folkelig" og bredt favnende.

Lykke Hjorth
18-11-2008 kl. 14:04

Jeg har altid været fascineret af de gamle bonderomaner - fra Vredens børn af Jeppe Aakjær over Johs. V. Jensens Himmerlandshistorier til Johan Skjoldborg Gyldholm. Bondesamfundet har været en dybt forankret del af Danmarks historie. Denne selvforståelse som et traditionelt landbrugsland er ved at være en saga blot. Og det har Smærup Sørensen forstået at sætte et vidtfavnende og intellektuelt punktum for med Mærkedage. Vi kommer hele vejen rundt om ud- og afviklingen, traditioner, håb og drømme.

kirsten
18-11-2008 kl. 13:23

romanen har virkelig fænget mig, da jeg selv er født på landet, men flyttede derfra som 10 årig. Aldrig har jeg troet at, så mange traditioner og forskelsbehandlinger på kønnene eksisterede så langt frem i tiden.

Keld B. Larsen
16-11-2008 kl. 23:17

fremragende skrevet roman om vigtige udviklinger i det 20. århundredes Danmark i forvandling

birgit weimar
16-11-2008 kl. 13:57

fin beskrivelse af det gamle bondesamfund

Kate Bech
16-11-2008 kl. 13:39

Den er godt skrevet - fint sprog, mange sproglige udtryk fra en svunden tid. Den er morsom, og så er det en danmarkskrønike, eller i al fald en krønike fra Jylland. Som læser genoplever man en ellers glemt tid.

Annelise Krogager Kristiansen
16-11-2008 kl. 13:35

Romanen beskriver netop vor tid og dens forudsætninger.Læseren får et samfundshistorisk og kulturelt overblik over udviklingen og forandringerne i Danmark inden for de sidste 100 år. Persongalleriet, der bærer og reagerer på historiens gang er vedkommende , og de er skildret med en indlevelse, så man kan genkende sig selv. Sproget er originalt og udfordrende,ligesom humoren og varmen er konstant til stede. En roman, jeg ville ønske, jeg stadig havde til gode!

Kirsten Boel
16-11-2008 kl. 13:27

Smærup Sørensen har her leveret en roman , der vil blive stående som værket om bondekulturens storhed og fald . Som læser forstår og indlever man sig i to store bondeslægters levevilkår gennem 70 år. Som læser følger man den dramatiske forandring og udvikling , der sker i vort lands struktur og kultur og lever gennem personernes indbyrdes relationer intenst med i , hvilken betydning det på godt og ondt har for os ,at arv og miljø fører til de handlinger, vi foretager os .

Elise Nielsen
15-11-2008 kl. 22:03

En utrolig god skildring af en bondekultur, som ikke er mere. Varm og vedkommende. Har selv rødder i bondesamfundet - på Fyn

Gitte Poulsen
15-11-2008 kl. 18:04

Der kan skrives meget om denne perle, men skal det gøres enkelt så er min begrundelse præget af en ændret opmærksomhed på hvilken historie min egen familie bære med sig. Jeg iagttager i dag ældre familiemedlemer, jeg aldrig har interesseret mig for, med andre øjne. Hvilke drømme havde de engang, og hvordan føler de deres historie behandlet af de yngre, og livets udvikling?

Krista Dencker
15-11-2008 kl. 11:49

Et storvrk med dyb dyb menneskekundskab og skildringer af et samfund, som jeg selv er tilflytter i. Sproget eminent godt.

Bjørn A Berger
15-11-2008 kl. 11:14

Met flot roman om overgangen fra det gamle bondesamfund til det moderne globaliserte samfund. Særdeles velskrevet.

Jens Otto Lang
15-11-2008 kl. 10:37

Tidstypisk og medrivende.

Kirsten Holm
14-11-2008 kl. 19:38

Det er en meget god bog, der fortæller en masse om, hvad der sker i samfundet i en årrække.

Ulla Hansen
14-11-2008 kl. 19:30

En roman der beskriver udviklingen i - en udkant af - Danmark på en for mig meget troværdig måde.

Per Graversen
14-11-2008 kl. 17:16

Bedste beskrivelse af forandringerne af Danmark gennem 50 år

jens bohr
13-11-2008 kl. 22:32

Den rammer tørt og koncist den skiftetid vi om noget er midt i. Stærkere end vi måske er klar over forsvinder - forfalder - forstærkes nyt og gammelt. tradition - fornyelse - forglemmelse. en meget mærkbar bog.

Margit Sørensen
13-11-2008 kl. 20:29

God beskrivelse af et par familiers liv gennem det 20. århundrede.

Dan Andersen
12-11-2008 kl. 16:54

Bl.a. mange årsager, så er det Smærups evne til at tilpasse sin tekst til handlingerne tempo. Man kan næsten mærke hvordan tempo og overfladiskheden kommer ind i bogen. Desuden er hans personbeskrivelse fornemme og kærlige

Gunnar Andersen
12-11-2008 kl. 16:45

Velskrevet. Flot sprog. Giver et solidt billede af den daværende kultur.

Eva Pedersen
12-11-2008 kl. 15:02

Vor tids bedste roman? Skal man tage formuleringen helt bogstaveligt, synes jeg, Mærkedage må komme ind på en 1. plads. Den beskriver to familier i et lille dansk samfund gennem mange år. Familiernes indbyrdes forhold, deres sorger og glæder, men ikke mindre vigtigt udviklingen i Danmark i samme tidsrum.

vivi nielsen
12-11-2008 kl. 11:11

Den giver en fantastisk beskrivelse af miljøet

Tove K Hansen
12-11-2008 kl. 09:34

Dansk med stort D. En helt fantastisk roman om samfundsudviklingen fra 1930'erne og op til vor tid. Fortalt med dybde og sans for detaljerne i livet, som de opleves af "os virkelige mennesker", og med en god kombination af både humor og alvor. Bogens persongalleri vækker genkendelsens glæde også hos en sjællænder.

Kirsten Nielsen
11-11-2008 kl. 22:25

Læsningen sendte mig tilbage til min barndom. Jeg sad med til bords ved diverse familiefester og kunne genkende rigtig mange "typer" fra min egen barndom.

Henning Herlev Sørensen
11-11-2008 kl. 17:39

En vellykket og præcis beskrivelse af Danmarks forvandling fra bondesamfund til et samfund hvor familiestrukturen er ændret, erhvervstrukturen ændret, vidensamfundet på vej, globaliseringen på vej og værdier og normer ændret. Personskildringen er usædvanlig rammende og præcis. Sproget levende og varieret.

Asbjørn Søndergaard Mathiesen
11-11-2008 kl. 16:35

Fantastisk god beskrivelse af samfundet på landet gennem tiderne. Kan genkende min egen barndom der.

Hanne Abildgaard
11-11-2008 kl. 16:35

gribende og realistisk roman. Fantastisk fortælling om hverdagslivets og festdagenes betydning for de involverede parter.

Bodil Goul Jensen
10-11-2008 kl. 16:46

Aldrig har jeg læst en roman, som så præcis beskriver og tydeliggør min egen oplevelse af at være opvokset på landet fra 1950'erne og op til vores tid. Han kender alle typerne, og han ved hvordan, de tænker, og sproget skifter alt afhængigt af, hvem der har synsvinklen. Genialt. Hvis man har behov for/ har lyst til at kende den udvilkling, som er sket omkring livet på landet siden krigen, så kan man ikke blive bedre informeret end ved at læse "Mærkedage".

Jørgen Carl
10-11-2008 kl. 16:30

Romanen har sin styrke ved at kombinere den 'lille' historie, den om de to slægter - i sig selv flot fortalt, teknisk og sanset - med den store historie om, hvad der skete i overgangen fra det gamle Danmark til det ny. Hvad vi mistede, rødderne, der blev kappet, hvorfor vi i dag har svært ved at finde et solidt ståsted. Det gøres usentimentalt, hvordan det så er muligt, når man som forfatter har engageret sig i historien. Det er ikke den eneste vigtige roman blandt de nominerede, men af dem, jeg har læst, den vigtigste.

Julie Vilhelmsen
10-11-2008 kl. 16:10

Den rammer og sætter ord på så meget; tidsånd, begivenhedsforløb, personer, følelser og tanker, som jeg kender fra mig selv og kender og genkender tilbage gennem mine forældre og bedsteforældre. Gennem bogen har jeg taget afsked med min romantiske og selvbevidste bondearv, og sat den på plads som en del af mit fundament, men ikke en del af min fremtid, hvorimod persongalleriet i nye skikkelser trives i bedste velgående i og omkring mig.

Hans Haustein
10-11-2008 kl. 15:27

Romanen giver et flot billede af samfundets udvikling og vandringen fra land til by, samtidig med, at de forskellige generationer og deres værdier belyses blændende.

Knud Vestergaard Nielsen
10-11-2008 kl. 13:50

Den bedste bog, der er skrevet om overgangen fra landbrugssamfund til det samfund, vi kender i dag.

Peter Fredsbo Andersen
10-11-2008 kl. 12:43

Bogen giver grund til eftertanke for en 60-årig

Niels Jakob Thomsen
10-11-2008 kl. 12:19

Fint nuanceret fortælling om et samfund i forandring. Et mesterværk.

Grethe Broch-Mikkelsen
10-11-2008 kl. 10:50

den beskriver udviklingen i Danmark på en helt utrolig ,grundig og medrivende måde sat ind i romanform. Jeg synes, at Smærup Sørensen er en af de største danske forfattere i nyere tid.

Birte Lindø Andersen
10-11-2008 kl. 10:31

Stille og roligt, uden de store falbelader - og med utrolig få virkemidler har forfatteren skrevet en utrolig (igen!) medrivende og vedkommende roman om noget utrolig (igen, igen!) dansk - suppe, steg og is, sammenkædet med slægt-, nabo- og venskaber!!

Ulla Jastrup
10-11-2008 kl. 09:38

Fantastisk personbeskrivelse i skildringen af et Danmark under forvandling fra bondesamfund til industriland.

elisabeth amby
10-11-2008 kl. 09:00

jens smærup sørensen skriver supergodt om den gamle bondekultur fra dengang, en gård var et minisamfund med dens goder og byrder: med den arvede slægtsgård følger også store bindinger og forpligtigelser til næste slægtled, der i j.s.sørensend roman beretter om nutidens efterkommere, der har udviklet /uddannet sig med en klar "fille rouge" til deres aner.

Torben Hofman
10-11-2008 kl. 08:37

en meget jordnær beskrivelse af livet igennem tider i det nordjydske

Lars KRuse
09-11-2008 kl. 19:15

En roman, der er dejlig at læse - og giver indsigt i mit eget liv. Det er få romaner, der kan danne billeder i ens sind som Mærkedage kan. Billederne er ikke dem, han havde, men mine egne - fra mit eget barndommens land.

Thorkild Ibsen
09-11-2008 kl. 19:04

En fremragende tidsbeskrivelse. En fortælling om hvordan samfundet har ændret sig i de sidste 80 år - gennem beskrivelse af personer og familiefester, som var man selv bordherre.

Bodil Nørgaard
09-11-2008 kl. 15:58

Romanen rummer en stilfærdig, underfundig sprogtone. Den er et smukt og ægte billede på de tre generationers liv i en tid, der har budt på store omvæltninger - sociat og kulturelt.

Birthe Guldberg Hansen
09-11-2008 kl. 14:57

Den rammer min egen samtid.

Erling madsen
09-11-2008 kl. 13:49

Beskriver på fremragende vis et miljø i det 20 århundrede, der upåagtet af af samfundet, har undergået en kolosal forandring.

Annelise Bjørnskov
09-11-2008 kl. 10:30

Den beskriver Danmarks overgang fra Bondesamfund til Industrisamfund, ved at følge en slægt gennem ca 60 år, på en måde så læseren er godt underholdt.

Birthe Bolding Jensen
09-11-2008 kl. 10:26

En fantastisk personbeskrivelse, der vidner om en utrolig indsigt i det menneskelige sind

lene sørensen
09-11-2008 kl. 09:26

en anderledes roman, som viser en fin fornemmelse for livet på landet både før og nu

Jørgen Jepsen
09-11-2008 kl. 06:25

en fin beksrivelse af landbruges historie i forrige århundrede

Karl Brok
08-11-2008 kl. 20:09

Fordi den fortæller om Danmarks overgang fra landbrugsland til noget andet på en ægte jysk facon.

Irene Borup
08-11-2008 kl. 17:11

Jeg synes det er en god samfundsroman, den fortæller hvordan tiden har forandret sig, især på landet de sidste 70 år.

Ellinor Smed Madsen
08-11-2008 kl. 16:20

Romanen beskriver knivskarpt, men uden "store" ord, den ændring, der er foregået i livet på landet gennem de sidste 60 år. Som tilhørende lige-efter- krigen- generationen og opvokset på landet, var det en meget levende oplevelse at følge hovedpersonerne. Den går helt ind under huden.

Hanne Knudsen
08-11-2008 kl. 14:55

Det bedste skønlitterære værk jeg har læst om de store omvæltninger i det danske samfund fra 1934 til 2003 med et tidsbillede, der skildrer opløsningen af den gamle bondekultur frem til det nye moderne globaliserede samfund, og hvad forandringerne har medført for det enkelte menneske/den enkelte familie. Jeg vil fremhæve: Bogens komposition Sproget Persontegningen

Eva Knudsen Høj
08-11-2008 kl. 11:29

Fordi den rummer alle eviggyldige, menneskelige følelser og reaktioner.

Jess Søndergaard
07-11-2008 kl. 15:05

fordi mærkedage er en roman som på en gang fortæller om det som var og det som er og så har den nogle dejlige personbeskrivelser. Mærkedage må være vores samtidsroman.

Kommentarer

Helge Andersen
22-11-2008 kl. 21:42

Ideen med at skildre hele udviklingen ud fra de mærkedage, hvor hele familierne samles er fremragende. Noget af det fineste der er skrevet om landsbysamfundet siden Martin A. Hansen

hanne bilberg
21-11-2008 kl. 17:41

En god beskrivelse af livet på landet før og nu ,kulturhistorie der siger en meget ,når man selv er rundet af bondeslægt

birgitte alsted
20-11-2008 kl. 10:57

personerne er skildret med kærlighed og fængende interesse, deres skæbner er vigtige, sproget er smukt

Peter Svendsen
09-11-2008 kl. 13:53

Et sprogligt mesterværk, der med afsæt i en samfundsforms forsvinden fortæller skarpt og lunt om en verden og en tid, hvor det indgroede mister sine rødder.

Skriv en kommentar

Jens Smærup Sørensen (1946) har et stort forfatterskab bag sig og er ophav til en række romaner, børnebøger, noveller og drama og en digtsamling.

Debuterede i 1971 med digtsamlingen Udvikling til fremtiden og har siden gjort sig bemærket med romaner som Katastrofe (1989), Astrid (2003) og Mærkedage (2007). Mærkedage udspiller sig omkring en families tre store fester fra 1934 til 2003 og tematiserer opløsningen af det traditionelle bondesamfund.

Jens Smærup Sørensen har vundet en lang række priser i løbet af sit forfatterskab. Mærkedage blev i 2008 belønnet med De Gyldne Laurbær.

Vind bogpræmier
Morgenavisen Jyllands-Posten

i samarbejde med

Boghallen

Risskov Travel Partner